„МЕНАЏМЕНТ НА СТРЕС И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПРОФЕСИОНАЛНО СОГОРУВАЊЕ“

Овој курс беше организиран во рамки на проектот „Креативни и иновативни решенија во едукацијата на ученици со посебни потреби“ финансиран од Националната агенција за европски образовни програми Еразмус+ во делот на учење преку индивидуални мобилности.

Прочитај повеќе