Заедно со жените/родители на децата со потешкотии во развојот

Стрес, социјална изолација, вина, неизвеснот од иднината, вознемиреност е дел од секојдневието на секоја жена која има улога на мајка на дете со потешкотии во развојот, без разлика дали образованието на детето е во основно училиште со ресурсен центар, општинско основно училиште или сеуште не е започнато.

Прочитај повеќе

Заедничка родителска средба

На 25 Октомври 2019 година, реализиравме заедничка родителска средба за сите родители од училиштето со цел запознавање со активностите на Директорот, стручната служба и координаторите во однос на трансформација на училиштето кон Училиште со ресурсен центар.

Прочитај повеќе