„Играме заедно“

Во активностите согласно дејностa на основните училишта со ресурсен центар во делот на пружање ресурсни услуги во заедницата, се вклучија стручни соработници-специјални едукатори и рехабилитатори и стручни соработници -образовни ассистенти.

Прочитај повеќе

„ТАБЛЕТИ И ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ – УПОТРЕБА НА МОБИЛНИ УРЕДИ КАКО ЕДУКАТИВНИ АЛАТКИ“

Методологијата беше базирана на теоретски часови и практична вежби на таблети и паметни телефони. Курсот имаше свое мото РАЗБИВАЊЕ НА МОНОТОНИЈАТА ВО НАСТАВАТА ПРЕКУ ИНТЕРЕСНИ НАСЛОВИ, КРЕАТИВНИ НАЧИНИ НА УЧЕЊЕ НА НОВИ РАБОТИ, АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА СИТЕ УЧЕНИЦИ. Сите апликации можат да се превземат од Google Play и App Store.

Прочитај повеќе

„МЕНАЏМЕНТ НА СТРЕС И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПРОФЕСИОНАЛНО СОГОРУВАЊЕ“

Овој курс беше организиран во рамки на проектот „Креативни и иновативни решенија во едукацијата на ученици со посебни потреби“ финансиран од Националната агенција за европски образовни програми Еразмус+ во делот на учење преку индивидуални мобилности.

Прочитај повеќе