Заедно со жените/родители на децата со потешкотии во развојот

Стрес, социјална изолација, вина, неизвеснот од иднината, вознемиреност е дел од секојдневието на секоја жена која има улога на мајка на дете со потешкотии во развојот, без разлика дали образованието на детето е во основно училиште со ресурсен центар, општинско основно училиште или сеуште не е започнато.

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС/SHPALLJE PUBLIKE

Jавен оглас за вработување на 232 стручни соработници - приправници - образовни асистенти на определено работно време за учебната 2023/2024 годинаpublike për punësimin e 232 bashkëpunëtorëve profesional - praktikantëve - asistentëve arsimor me kohë të caktuar pune në vitin shkollor 2023/2024

Прочитај повеќе

ВИ БЛАГОДАРИМЕ/JU FALEMNDERIT

Ако постои нешто што Ве исполнува со љубов и среќа нека Ве следи и во Новата 2023 година и нека остане вечно во сите.Тоа е нашата новогодишна желба за нив од сите нас.Nëse ka diçka që ju mbush me dashuri dhe lumturi, le t’ju ndjekë edhe në Vitin e Ri 2023 dhe le të qëndrojë përgjithmonë. Kjo është dëshira jonë e Vitit të Ri për ta nga të gjithë

Прочитај повеќе