Фотографија и дигитална уметност

Делот за фотографии има за цел да ги научи учениците како да ја користат камерата и основите на фотографијата. Учениците  се обучуваат за обработка на фотографии користејќи компјутерска програма за обработка на фотографии која што е соодветна на нивните способности. На овој начин, развиваме чувство за естетика, уметничко изразување и креативност. Специфичното спроведување се рефлектира во фотографирање на значајни настани и датуми на ниво на училиште и фотографирање и избор на фотографии за разни натпревари.

Задачи

  • Да ги научиме учениците како да ја користат камерата и основите на фотографијата.
  • Да им овозможиме  на учениците да ги обработуваат своите фотографии независно со помош на компјутерска програма за обработка на фотографии.
  • Развивање чувство за естетика, уметничко изразување и креативност.

Цел

  • Фотографирање на значајни настани и датуми на ниво на училиште.
  • Фотографирање и избор на фотографии за разни натпревари.

Начин на реализација

  • Фотографирање на дадени и слободни теми
  • Обработка на фотографии на компјутер со употреба на компјутерска програма.
НАСКОРО...