Наставно време

Одделенската и предметна настава се реализираат со продолжен престој до 14:35 часот.

Наставното време започнува во 8:30 часот, а завршува во 14:35 часот во продолжен престој, прифаќање на учениците еден час пред и еден час по наставата.

Времетраењето на наставниот час е 40 мин., малите одмори се 5 мин., а големиот одмор е 15 мин. согласно Законот за основното образование во РМ.

Распоред

Распоред на предметна настава
Наставен часНаставно време
претчас07:45-08:25
мал одмор08:25-08:30
1. час08:30-09:10
мал одмор09:10-09:15
2. час09:15-09:55
голем одмор и ужина09:55-10:10
3. час10:10-10:50
мал одмор10:50-10:55
4. час10:55-11:35
мал одмор11:35-11:40
5. час11:40-12:20
мал одмор12:20-12:25
6. час
дополнителна настава или секција
12:25-13:05
мал одмор13:05-13:10
топол оброк
во училишна кујна
13:10-13:50
мал одмор13:50-13:55
продолжен престој13:55-14:35
заминување во правец Шуто Оризари13:55
заминување во правец  Петровец14:35
Распоред за одделенска настава
Наставен часНаставно време
претчас07:45-08:25
мал одмор08:25-08:30
1. час08:30-09:10
мал одмор09:10-09:15
2. час09:15-09:55
голем одмор и ужина09:55-10:10
3. час10:10-10:50
мал одмор10:50-10:55
4. час10:55-11:35
мал одмор11:35-11:40
5. час11:40-12:20
мал одмор12:20-12:25
топол оброк
во училишна кујна
12:25-13:05
мал одмор13:05-13:10
6. час13:10-13:50
мал одмор13:50-13:55
7. час13:55-14:35
заминување во правец Шуто Оризари13:55
заминување во правец Петровец14:35

Работно време

Одделенска наставапрва смена: 7:45-12:45
---------------------------------
втора смена: 10:15-15:15
Предметна настава7:45-13:15
Продолжен престојпрва смена: 6:30-11:30
---------------------------------
втора смена: 10:45-15:45
Стручна служба7:30-15:00
Техничка служба7:00-15:00