Ликовна секција

Уметничкиот дел е отворен за нашите ученици кои покажуваат склоност и желба за уметнички израз. Преку игра и работа, децата спонтано се запознаваат со различни техники на визуелно изразување.
Особено внимание беше посветено на изборот на материјал за уметнички израз. Преку директно експериментирање со материјали, го запознаваме светот околу нас.
Играме...ние цртаме...се плашиме.... Сликаме... Ние правиме.... Мачкаме.... Ние сечеме....  И секогаш се чувствуваме малку валкани, но не ни е грижа многу затоа што така развиваме креативност, фини моторни вештини, сензибилитет, концентрација на вежбање, внимание, креативност .. Учиме за бои и разни материјали .. И поважно е ние  вежбаме  независност.

Индивидуален пристап

Секое дете развива индивидуален пристап кон работа во рамките на своите способности. Работата е индивидуална во мали групи и прилагодена на нашите ученици.