Членови на стручен тим

Наташа Петровиќ РафајловаПсихолог
Бранкица ДуковскиСоцијален работник
Сашо МитевЛогопед
Славица ТодороваБиблиотекар

Одделение за едукација и координација

м-р Ивана Василевска Петровска Специјален едукатор и рехбилитатор - аутизам и интелектуална попреченост
Катерина ВеличковскаСпецијален едукатор и рехабилитатор
м-р Ивана МицевскаСпецијален едукатор и рехабилитатор
м-р Аделина ХаскајСпецијален едукатор и рехабилитатор
м-р Магдалена КитановскаСпецијален едукатор и рехабилитатор
Линдита ДациСпецијален едукатор и рехабилитатор

Одделение за специјализирани услуги