ДРАМА процес во Вашата училница

ИМАГИНАЦИЈА, ПАНТОМИМА, СИМУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ВО МАЛИ ГРУПИ ИЛИ СОСТАНОЦИ, ИНТЕРВЈУ, НАРАЦИЈА, МУЗИЧКА СЛИКА, ЦРТАЊЕ ИЛИ ПИШУВАЊЕ се техниките кои се употребуваат во процесот на драма терапијата.

Прочитај повеќе