Како квалитетно да го поминеме летниот распуст „Човештвото им должи на децата сè најдобро што може да им се даде “ – од Декларацијата за правата на децата

Како поминува оваа училишна година која по многу се разликува од други изминати години и се ближи летниот распуст се повеќе меѓу родителите станува актуелно прашањето како учениците да го поминат летниот распуст.И покрај тоа што еден дел од ова учебна година учениците го поиминаа дома со on- line учење, сепак летниот распуст е предизвик сам по с

Прочитај повеќе