ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ - ЗНАЧАЕН ДЕЛ ОД ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА ДЕТЕТО

Домашните задачи за учениците со посебни образовни потреби не секогаш мора да бидат во контекст со активностите на часот, понекогаш можат да бидат активности за самопомош или активности за моторика или развивање на некои други функции кај детето. Сите овие активности работно ќе го ангажираат детето во добар дел од денот,но ќе имаат рехабилитациска

Прочитај повеќе

Во време на учење од дома, потребна е и игра

"За момент исклучете ги уредите,вклучете го срцето,разговорот и играта" бидејќи:Детето треба да трча,истражува,допира. Доживување на сопственото телото и просторот не се добива гледајќи во екраните од електронските уреди.

Прочитај повеќе