ДРАМА процес во Вашата училница

ИМАГИНАЦИЈА, ПАНТОМИМА, СИМУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ВО МАЛИ ГРУПИ ИЛИ СОСТАНОЦИ, ИНТЕРВЈУ, НАРАЦИЈА, МУЗИЧКА СЛИКА, ЦРТАЊЕ ИЛИ ПИШУВАЊЕ се техниките кои се употребуваат во процесот на драма терапијата.

Прочитај повеќе

Како квалитетно да го поминеме летниот распуст „Човештвото им должи на децата сè најдобро што може да им се даде “ – од Декларацијата за правата на децата

Како поминува оваа училишна година која по многу се разликува од други изминати години и се ближи летниот распуст се повеќе меѓу родителите станува актуелно прашањето како учениците да го поминат летниот распуст.И покрај тоа што еден дел од ова учебна година учениците го поиминаа дома со on- line учење, сепак летниот распуст е предизвик сам по с

Прочитај повеќе

Учење од далечина - ПРИДОБИВКИ за учениците кои имаат потешкотии во комуникацијата

Работа согласно индивидуалниот интелектуален, емоционален и физички биоритам, редуцирани социјални притисоци кои постојат во училиштето, намалена потреба од патување, дигитализација на наставните содржини, унапредување на квалитетот на соработката помеѓу ученикот - наставникот - родителот , се дел од придобивките за оваа група ученици

Прочитај повеќе