Во време на учење од дома, потребна е и игра

"За момент исклучете ги уредите,вклучете го срцето,разговорот и играта" бидејќи:Детето треба да трча,истражува,допира. Доживување на сопственото телото и просторот не се добива гледајќи во екраните од електронските уреди.

Прочитај повеќе

Учење од далечина - ПРИДОБИВКИ за учениците кои имаат потешкотии во комуникацијата

Работа согласно индивидуалниот интелектуален, емоционален и физички биоритам, редуцирани социјални притисоци кои постојат во училиштето, намалена потреба од патување, дигитализација на наставните содржини, унапредување на квалитетот на соработката помеѓу ученикот - наставникот - родителот , се дел од придобивките за оваа група ученици

Прочитај повеќе