Вежбање со ритам е дел што треба само добра волја. Вежбајќи со ритам, го активираме целото тело и на тој начин развиваме координација и моторни вештини.
Импровизацијата е широко претставена, што поттикнува имагинација, креативност и слобода на движење кај децата. Најважно е дека децата ја пренесуваат аудитивната перцепција во моторен чин и потребата и желбата да го сторат тоа. Се развива чувство за ритам што позитивно влијае на развојот на многу црти на детето. Ритамот влијае на стабилизирање на активност кај деца. Со вежбање, развиваме и здравствени навики.
Децата учат преку игра и забава, тие се среќни што ја посетуваат нашата секција, која е секогаш весела и позитивна атмосфера.