Актуелно

Известување

Почитувани,
Врз основа на добиено известување од Министерство за образование и наука согласно Календарот за организација на работата на основните училишта за учебната 2020/2021 година, второто полугодие започнува на 21.01.2021 година. Воедно, Ве известуваме дека наставата во ПОУ„Иднина“ Скопје се организира согласно Планот за одржување на наставата за учебната 2020/2021 година, Протоколот за постапување за реализација  на воспитно - образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година како и Алгоритмот за постапување во училиштето во случај на појава на ученик со симптоми,сомнителен/позитивен  на Ковид 19.
Со почит,
ПОУ„Иднина“ Скопје