Сите сме одговорни за ЈАВНОТО здравје!

Почитувани,
Ве известуваме дека нашето училиште ги почитува сите одлуки, насоки и протоколи од страна на Владата на РСМ во состојба на пандемија COVID-19. 
За таа цел  обезбедени се сите просторно – технички услови и ресурсни услуги за спроведување на ПРОТОКОЛ за запишување на ученици во прво одделение и протокол за заштита и превентивни мерки од COVID-19 за сите вработени и странки во училиштето.
  • Во училиштето се поставени едукативно –информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: правилно носење заштитна опрема, одржување физичко растојание, редовно и правилно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена;
Сите сме одговорни за јавното здравје!
 

Галерија