"Родителите наши партнери во воспитно - образовниот процес' - отворен ден за родители - презентација и заедничка работилница

Детето е емотивно поврзано со своите родители. Важно е дека родителите се најважни за своето дете, затоа што најдобро го познаваат. Важно е да соработуваат со стручниот тим , специјалните едукатори и рехабилитатори и наставници, да им кажат како мислат да му се помогне на детето. Важно е да ги разберат информациите кои ги кажуваат стручните лица кои работат со нивното дете за да ја обезбедат најдобрата помош за своето дете. Стручните лица Ве слушаат Вас и заедно му помагате на Вашето дете.
 

Галерија