ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧЕН ТИМ
Наташа Петровиќ РафајловаПсихолог
Бранкица ДуковскиСоцијален работник
Сашо МитевЛогопед
Славица ТодороваБиблиотекар
Катерина ВеличковскаСпецијален едукатор и рехабилитатор

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ