Учење од далечина - ПРИДОБИВКИ за учениците кои имаат потешкотии во комуникацијата

Работа согласно индивидуалниот интелектуален, емоционален и физички биоритам, редуцирани социјални притисоци кои постојат во училиштето, намалена потреба од патување, дигитализација на наставните содржини, унапредување на квалитетот на соработката помеѓу ученикот - наставникот - родителот , се дел од придобивките за оваа група ученици

Прочитај повеќе